Komplekse systemer – Har vi egentlig kontroll?

Vi i Digital Markedsføring har vært så heldig og fått besøk av Carl Størmer, som hadde en forelesning for oss om sine erfaringer og tanker rundt dagens marked. En veldig nyttig forelesning hvor han fronter sine erfaringer på en helt annen måte enn andre forelesere og frontfigurer i markedet om komplekse systemer. Det ga meg…