Algoritmer – Skal “Kunstig Intelligens” bestemme interessene våre?

Algoritmer er et kjent program som påvirker hverdagen våres uten at vi merker det. Dette kan vi se gjennom nyhetsstrømningen på Facebook, alle søkeresultatene vi får når er vi er på Google eller anbefalingene vi får på ViaPlay eller Netflix. Men har du noen ganger tenkt over de reklamene som dukker opp på disse kanalene. Hvorfor er det akkurat disse, og hvem bestemmer hva som skal kommer øverst på profilen min? Tidligere satt det mennesker som var ”filteret” til hva som skulle ut til leseren eller brukeren, men i dagens samfunn tas det stadig mere bruk av algoritmer.

Ifølge Valvåg fra UiT kan en algoritme defineres enkelt som ”en oppskrift som forteller hvordan noe gjøres”. Professor Steinar Thorvaldsen kom med et godt eksempel for å illustrere dette:

Når du går på jobben, så velger du en retning og tar et skritt, så velger du retning og tar et skritt til, og dette repeterer du til du kommer dit du skal”.

Med andre ord så benytter du deg av systematisk kunnskap eller en oppskrift, som vi igjen kan definere som en algoritme. Det kan forklares nærmere som at en algoritme er et filter som velger stoffet som kan belyses til leser eller bruker. Hvor man også velger bestemmelsene for stoffet, for eksempel i forhold til et satt tema. En algoritme tar valgene på bakgrunn av bestemmelsene og informasjonen de har av deg som forbruker ved hjelp av historisk data, for eksempel Cookies, søkshistorikk, hvor du er bosatt osv. Dette vises gjennom Facebook som systematisk velger ut reklame og hvilket stoff som kommer på akkurat din profil. Med andre ord har kunstig intelligens begynt å ta mer og mer over menneskets rolle som filteret i valg av stoff til leser og bruker. Så det er altså kunstig intelligens, gjennom millioner av små beregninger, som velger hvilke venner og sider som får oppmerksomheten din. Dette er det selvsagt mye kritikk rundt, spesielt rundt informasjons-lagringen som gjør at filteret algoritme kan velge ut stoffet til deg, da snakker jeg spesifikk om Cookies og algoritmer. Det er ikke bare søkshistorikk som lagres, men det er også personlige opplysninger. Dette er faktisk ikke alle som vet, men dette er realiteten.

Men la oss se dette fra et annet synspunkt. At de lagrer personlige opplysninger om deg kan virke skremmende, men det er også fordeler ved dette! Istedenfor å få masse irrelevante reklamer og diverse stoff som ikke har noe interesse hos deg som leser eller bruker, får du skreddersydd din egen profil på bakgrunn av DINE opplysninger. Dette sparer deg også for masse tid, gjennom at du som leser eller bruker slipper å lese igjennom massevis av reklamer og stoff som ikke har noe betydning for deg. Men i tillegg kan få gode rabatter og informasjon om kampanjer som kan være relevant for deg. Kanskje vaskemaskinen gikk ikke stykker, så du søkte litt på nettet. Så logger du inn på Facebook hvor du får reklame på en vaskemaskin som har 2000 kr avslag. Plutselig ikke så dumt allikevel?

Nå har jeg snakket litt om forbrukeren, men hva med bedriftene og deres effekter av algoritmer? Dersom man utnytter mulighetene som ligger i dataene, vil dette være med på å effektivisere markedsførings-aktivitetene til bedriften.Et element er jo at dette er med på at bedriften kan treffe målgruppen mye mer effektivt. Selve kommunikasjonen mellom tilbyder og forbruker skjer mye raskere, som kan være med på å øke tilfredsheten til forbruker. Et annet element er jo at kostnadene tilknyttet dette vil jo reduseres da programmet i seg selv øker ikke i kost desto flere kunder du får. Dette kan jo være tilfellet dersom du har mennesker som ”filter” for valg av stoff. Men akkurat dette er det kanskje ikke så mange som tenker over, men blir noen gang algoritmer påvirket av synsing eller medier som gir gode rabatter? Nei, algoritmer synser ikke, favoriserer kanaler eller kunder. De baserer seg på fakta og informasjon de har tilgjengelig, og utfører det arbeidet de er programmert til å gjøre med presisjon.

Noe av årsaken til at kunstig intelligens har fått så stor makt i samfunnet våres og påvirker hverdagen våres i stor grad som den gjør, er grunnet at det stilles stadig høyere krav til effektivisering av prosessene som er tilknyttet markedsføring-og investeringene. Det er en stor kamp om å skape konkurransefortrinn i markedet, og dette gjør at bedriftene automatisk ser mot teknologi og roboter som igjen er algoritmer i denne sammenheng. Vi kan konkludere med at algoritmer er en kunstig intelligens som er kommet for å bli, som jeg tror vil få større og større rolle i markedet. Dette i et helhetlig perspektiv er positivt både for forbruker og tilbyder. Forbrukeren får informasjon og stoff om det som er relevant for dem og sparer de for mye tid, og man får vite om de tilbudene og kampanjene som de er villig til å kjøpe. Men fra tilbyder sin side vil de ikke kunne kommunisere raskere med forbrukeren, men de vil treffe målgruppen sin enklere samt effektivisere markedsføringen. Som en siste avslutning benytter de et program som ikke gjetter eller blir påvirket av lokketilbud, men som er troverdig og tar avgjørelser basert på fakta.

 

– Thomas K. Grønvold

 

Kildebruk

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *