Konvertering – Formålet med markedsføring?

Innledning

I digital markedsføring er det veldig mye snakk om synlighet. Du skal være synlig over alle kanaler i form av sosiale medier, offline og online kanaler samt betalte medier. Men så stiller jeg dette spørsmålet: Hva får du igjen for å være synlig på alle disse kanalene? For hva er formålet med markedsføringen din? Det er dette jeg skal drøfte i dette innlegget, med inspirasjon av Jan-Ove Torsvik som var Gjesteforeleser i klassen i dag. Som hadde et veldig inspirerende foredrag om nettopp konvertering-optimalisering!

 

Formålet med markedsføring

Som nevnt tidligere, så er veldig mange opptatt av synlighet. Men Jan-Ove Torsvik kom frem med et meget godt poeng. Selve formålet med markedsføringen er jo å selge! Det å bygge merkevarekjennskap til bedriften din, være kreativ, vinne priser og kåringer er jo en bonus. Som øker potensialet for mere salg. Derfor er det helt essensielt å vurdere hvor kundene er oppmerksomme og tilgjengelige. Hvilke kanaler er relevant for kundene dine? For det er ikke kundene som må tilpasse seg og benytte seg av kanalene du er tilgjengelig på. Det er nemlig du som bedrift som skal være tilgjengelig og synlig på de kanalene brukerne og de potensielle kundene benytter seg av.

Et annet viktig poeng er å benytte seg av verktøy og funksjonaliteter som er relevant i den tid du befinner deg i. Hvilken hverdag er målgruppen vandt til? Det er viktig å tenke over at brukerne og de som klikker på lenkene dine eller landingssidene, er faktisk mennesker. Du må sette deg inn i deres perspektiv. Du må tenke som en bruker og et menneske, ikke som en markedsfører. På den måten vil kunden kjenne seg igjen i problemstillingen og hva du får igjen for produktet eller tjenesten du tilbyr.

Ifølge Torsvik er Facebook og video et veldig hot plattform og verktøy i dagens marked. Det gir deg stort potensial å treffe en stor kundegruppe, hvor du kan drive enkel og effektivt kommunikasjon med innhold av en video. Som man sier, et bilde sier mere enn 1000 ord.

 

Planlegging og gjennomføring

Det er enkelt for meg å si at ikke hjelper med trafikk og synlighet, hvis det ikke fører til konverteringer/leads. Hva mener jeg egentlig med dette? Det handler om planlegging og gjennomføringsevne. Du kan ikke basere seg på synsinger, meninger, men hva tallene sier! Torsvik mener at måling eller analyse er mere verdt enn 1000 meninger. Hvorfor? Fordi du baserer deg kontinuerlig på fakta og kundedata. Og ikke hva folk mener og synes om ulike temaer. Samtidig er det viktig å tenke på at du skal løse et problem for kunden. Kunden skal sitte igjen med at ditt produkt eller tjeneste tilfredsstiller et behov eller en problemstilling i deres hverdag eller jobbsammenheng.

På bakgrunn av dette og Torsvik foredrag, er det to måter å kunne øke konverteringsraten for din bedrift:

  • Etablere dedikerte landingssider
  • Kjøre A/B-testing eller Split-testing

 

1. Dedikerte landingssider

Generelt på mange nettsider har du utallige muligheter når du kommer på hjemmesiden, enten om det er fra Google søkemotor, lenker fra sosiale medier og lignende. Det vil med andre ord si at bedriften har mange ulike formål med selve nettsiden, med videre lenker og ulike menyer. Dette gir brukerne mange handlingsmuligheter, som kan være veldig forvirrende.

Derfor vil jeg anbefale bedrifter å implementere dedikerte landingssider. Dette innebærer at man skreddersyr et spesifikk formål med selve landingssiden. Her vil man kommunisere et budskap. Grunnen til dette er at det er utfordrende for brukerne å få med seg all informasjonen. Så ved å skreddersy et formål og budskap, vil brukeren enkelt få med seg informasjon, og forstå budskapet som formidles som gjør det til en brukervennlig landingsside. Et eksempel på dette er at du tilrettelegger for at brukerne kun kan gjøre en handling på selve landingssiden. Enten ved å fylle inn et kontaktskjema, registrering på nettsiden eller komme i direkte kontakt med bedriften.

For å styrke kontrollen av trafikken med en dedikert landingsside, kan du også implementere en segmenteringsside. Det gjør at du til enhver tid vil vite hvem kunden er, og hvilke produkter som vil være relevant for akkurat denne kunden. Er det privatperson eller en bedrift? Er det mann eller kvinne? Dette må tilpasses etter hva bedriften din leverer. For eksempel blivakker.no kan segmentere i kvinner og menn. Hvor du får en tilpasset side med bare kvinnelige produkter for eksempel, med populære produkter, anbefalinger eller produkter basert på tidligere kjøp.

 

(Konverteringbloggen.no)

2. A/B-testing / Split-testing

Torsvik har en fin definisjon på hva nettopp en slik testing innebærer

En prosess der to varianter av samme side konkurrerer mot hverandre i sanntid, for å se hvilken som gir best effekt”.

Her vil man teste to varianter med ulike innhold, forskjellige bilder eller video. Ved å sende versjon A til 100 personer, og versjon B til 100, vil du til enhver tid vurdere ulike alternativer ved å dele opp målgruppen du ønsker å treffe. Du sjekker hvilket som gir høyest trafikk, flest klikk og konverteringer. Da vil du kunne ta forutsigbare beslutninger som er optimalisert basert på fakta, måling og analyse som har stort potensial i å øke bedriftens ROI (Return og Investment). Og ikke ta beslutninger basert på meninger og synsing.

For å kunne gjøre en slik vurdering av ulike alternativer, er det viktig at du har kontroll på dataen din. Du må ha et sammenligningsgrunnlag, ellers vil du ikke ha en effekt av en slik testing. Som nevnt tidligere, er etablering av en dedikert landingsside en måte å gjennomføre dette på. Ved å tilpasse innhold etter formålet ditt og hva du ønsker å få ut av selve formålet. Samtidig ved å gi brukeren kun et handlingsalternativ, eller ved å implementere en segmenteringsside som gir deg informasjon på hvem brukeren er.

For å se eksempler på hvor effektivt, lønnsomt og ikke minst utbytte av en slik A/B-testing – Sjekk her

  

Konklusjon

En landingsside med masse alternativer, flere budskap og formål på siden vil forvirre brukeren. Med mindre brukeren absolutt skal kjøpe produkter av deg, og har bestemt seg på forhånd. Ved å implementere en dedikert landingsside som gir brukeren kun et handlingsalternativ, forenkler du transaksjonen og beslutningen hos brukeren. Det gir deg kontroll på trafikkilden og du kan til enhver tid vite hvem brukeren er. Dersom du har kontroll på tallene og dataen dine, vil du med A/B-testing til enhver tid optimalisere innholdet og landingssiden basert på fakta og analyser!

Dette er elementene Torsvik og jeg mener gir størst utbytte for å øke konverteringsraten for din bedrift. Samtidig som det kan redusere ansettelseskostnadene og salgskostnadene per salg for din bedrift.

Dersom du ønsker å lese mere om konverteringsrate, anbefaler jeg å gå inn på denne linken

 

– Thomas Klein Grønvold

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *