Komplekse systemer – Har vi egentlig kontroll?

Vi i Digital Markedsføring har vært så heldig og fått besøk av Carl Størmer, som hadde en forelesning for oss om sine erfaringer og tanker rundt dagens marked. En veldig nyttig forelesning hvor han fronter sine erfaringer på en helt annen måte enn andre forelesere og frontfigurer i markedet om komplekse systemer. Det ga meg en spennende erfaring, og det får meg til å undre litt, hvis alle tenker likt, vet hva som skal til for å lykkes, hvorfor lykkes allikevel ikke alle virksomhetene? En undersøkelse gjort av Aftenposten viser at hele 7 av 10 virksomheter mislykkes i løpet av en 5 års periode. Vi leser utallige innlegg, bøker, rapporter, følger med på uendelige forelesninger om teorier om hvordan man skal lykkes i markedet. Jeg gir meg bare informasjon på om at det er andre elementer som spiller inn, og jeg skal fronte synspunkter med inspirasjon fra nettopp Carl Størmer:

 

Det er ikke planer og strategier som er viktig i komplekse systemer, det er det å være fleksibel, forberedt og tilstede i øyeblikket som gjelder”

 

Vanskeligheten med komplekse systemer

Din første tanke nå er kanskje, hva i all verden? Man må jo ha planer, strategier for nå et viss mål og få alle til å jobbe mot et felles mål. Det er jo for så vidt korrekt, men vi legger for mye energi i hva alle andre gjør. Hadde man hatt en oppskrift for å lykkes, hadde jo alle fulgt den og alle virksomhetene ville vært lønnsomme. Så klart mener jeg at du skal ha en plan og strategi for virksomheten din, men det handler om å være fleksibel og forberedt når de ulike endringer skjer! Du kjenner deg kanskje igjen i at du opplever komplekse oppgaver, hvor flere elementer er knyttet opp til hverandre. Handler det da om å ha detaljerte planer og strategier for å løse dem? Eller handler det om å være fleksibel mens problemet oppstår, om å være forberedt på hva som skal skje og være tilstede i selve øyeblikket? Det er dette som er så bra med hva Carl Størmer fortalte om underveis i forelesningen, det finnes i ekstremt få tilfeller gitte svar i komplekse systemer, men man må kontinuerlig ta hensyn med bakgrunn av situasjonen man står i, dette er områder hvor man ikke har kontroll.

 

Konklusjon

Det er nemlig det som er så fascinerende, i komplekse systemer har vi ikke kontroll, selv om vi gjør alt vi kan for å nettopp ha det. Hvor enkelt er det å kontrollere systemer som er i stadig endring, barna dine eller trafikken i Oslo? Ifølge Størmer er nemlig trikset å ikke fokusere på og kontrollere trafikken eller barna dine, men heller hvordan man på en best mulig måte kan være rustet ved å være forberedt og kunne håndtere selve situasjonen. Man kan med andre ord si at kunsten er hvordan man faktisk ser på strategier og de ulike komplekse systemene som dukker opp underveis. Alle beslutninger er med på å eliminere noen utfordringer, men samtidig vil skape nye som vi ikke tenker over før de står rett foran oss. Du må fokusere på gitte elementer å velge bort noen, slik at mulighetene vil dukke opp for deg og virksomheten din. Du må kontinuerlig vurdere potensiale i de ulike komplekse systemene, og prøve deretter.

 

  • Thomas Klein Grønvold

 

Kilder

http://www.aftenposten.no/okonomi/Syv-av-ti-nystartede-bedrifter-gar-dukken-75820b.html

http://carlstormer.no/i-gar-et-improvisert-foredrag-om-jobb-og-kunst-som-strategi/

 

2 Comments

  1. Hei Thomas, takk for et interessant referat fra mitt foredrag. Du har virkelig fått med deg essensen. Komplekse systemer lar seg ikke styre, det er ikke klare årsakssammenhenger, og fordi de aldri er like, må vi sette av oppmerksomhet til å forstå sammenhenger for å vite hvordan vi best kan påvirke utfall heller enn å forsøke å kontrollere. Definisjonen på galskap, iflg. Einstein, er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat. Da er det bedre å tilpasse egne handlinger til den situasjonen du beskriver. En samtale er et godt eksempel. Det er galskap å planlegge hva man skal si før man hører hva som blir sagt. På samme måte er det galskap å planlegge hva man skal gjøre før man forstår hva som skjer. Slik er det med livet også. Ja, alle beslutninger eliminerer opsjoner, men de åpner også for andre muligheter. Dette er grunnen til at den beste veien til en god karriere er å gjøre en god jobb der man er og sørge for at man “forstår før man gjør seg forstått” (Covey).
    “Hadde man hatt en oppskrift for å lykkes, hadde jo alle fulgt den og alle virksomhetene ville vært lønnsomme” skriver du. Det interssante er jo at hvis alle følger den samme oppskriften så vil det i seg selv redusere sjansen for at oppskriften gir ønsket resultat fordi alle aktører påvirkes av hverandres handlinger i et kompleks system; Hvis alle gjør en ting for å lykkes, er sjansene for å lykkes større hvis man gjør noe helt annet.
    Strategi er å gjøre gjøre andre ting eller gjøre ting annerledes (Porter). Jeg tror det viktigste er å utsette de viktigste beslutningene til man har best mulig informasjon og så ta et valg.

    Lykke til videre og forsett med bloggingen! Takk for at du delte.

    1. Hei Carl! Takk for at du tok deg tid til å kommentere på innlegget 🙂 Veldig mange gode momenter du trekker frem! Og spesielt det med at gjør det samme om og om igjen, og forventer et annet resultat. Jo flere som følger en “mal” på hvordan vi lykkes, vil jo bare øke sjansen for at de som tenker annerledes, er de som faktisk lykkes! Det er nok svært utfordrende å vite når og hvor lenge man skal utsette beslutningene, for når vet man at man har nok og best mulig informasjon til å ta valget?

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *