Hva innebærer “Business Model Canvas”

Forretningsmodell
Det er mange der ute som har et ønske eller ide om å etablere egen bedrift/utvikle et produkt. Men det hjelper ikke bare å ha en bærekraftig forretningside, du må etablere en gjennomtenkt forretningsmodell. Selve forretningsmodellen er altså en modell som forteller hvordan du skal gjennomføre og drifte i en praksis sammenheng. En forretningsmodell skal foreta seg ulike spørsmål som:
– Hvem er kunden/målgruppen?
– Hva ønsker du å levere?
– Potensielle samarbeidspartnere og evt. konkurrenter
– Hvordan skal du levere produktet eller tjenesten?
– Hvordan skal du selge?
– Hvordan skal du ta betalt?

En forretningsmodell bygger på tre komponenter i selve forretningsideen, hvor du har behov, målgruppe og den unike spisskompetansen for å skille deg ut i markedet.
Men det er mange muligheter for å utvikle en slik forretningsmodell, og en som jeg spesifikk skal snakke om i dette innlegget er fremgangsmåten ”Business Model Canvas”. Enkelt forklart så består denne fremgangsmåten av 9 byggeklosser som er selve kjernen av utviklingen av forretningsmodellen. Dette er et godt hjelpemiddel for at du og bedriften din skal kunne kartlegge segmentene, verdi, diverse kanaler, preferanser, inntektsstrøm, ressurser og støttefunksjoner, aktiviteter, partnere og kostnader. Dette er ikke bare viktig for å drifte lønnsomt, men en forretningsmodell er også veldig nyttig for da du skal møte med ulike investorer og ikke minst selve banken. Alle har behov for finansiering, og ved å utvikle en forretningsmodell gir det et tydelig bilde av profesjonalitet og seriøsitet, samtidig som du viser oversikt over de ulike aspektene ved driften av din bedrift.

Et annet viktig element når dette skal gjennomføres, er at dette blir gjort i samarbeid med dine kolleger, på den måten vil du få ulike synspunkter på bedriftens svakheter og styrker. Samtidig som du forsterker grunnlaget for å drifte en lønnsom bedrift. Jeg er ganske sikker på at det er særdeles, særdeles få mennesker der ute som klarer å gjennomføre dette helt alene og allikevel har fått satt sammen et like godt grunnlag. Med andre ord kan vi si at ledelsen og de ansatte skal gjøre en liten SWOT-analyse av sin egen bedrift.De 9 byggeklossene innenfor Business Model Canvas:

1. Verdiforslag
Innenfor dette er det viktig å ta for seg hvilke problemer ønsker bedriften din at du skal løse for kundene dine. Ved å tilby et produkt eller tjeneste ønsker du å dekke et behov eller løse et problem for kunden. Hvorfor skal kunden velge akkurat deg? Hva er konkurransefortrinnet bedriften din har i forhold til konkurrentene dine? Bedriften må bygge på elementer som kanskje ikke konkurrenten har, slik at det vil være en forskjell å velge deg foran konkurrenten.

2. Kundesegmenter
Hvem er det egentlig bedriften retter seg mot? Hvem ønsker de å selge produktene eller tjenestene sine til? Det er viktig å etablere et eller flere segmenter i markedet, som handler til en viss grad likt slik at du kan treffe en større kundegruppe og øker potensialet for å tilfredsstille behovet til kunden.

3. Kunderelasjoner
Hva er det kunden forventer av oss? Det kan være alt fra kvalitet til levering for eksempel. Og hvordan ønsker bedriften å bygge relasjon mellom dem og kunden? Skal vi bygge medlemsgrupper, kundeklubb, lojalitetskort osv.

4. Partnere
Vurdere hvilke leverandører er det som leverer til best pris, betingelser, kvalitet, volum osv, og hvilke konkurransefordeler vil disse partnerne/leverandørene gi bedriften din? Et godt eksempel på dette kan være ”bestevenn” samarbeidet til Rema 1000, som favoriserer sine partnere som gir best betingelser som forsterker samarbeidet mellom bedriften og leverandøren. Dette gir jo Rema 1000 konkurransefordel i at de for eksempel får lavere innkjøpspriser, og kan selge produktene til en rimeligere pris til kunden.

5. Aktiviteter
Hvilke aktiviteter er det som er nødvendig for at bedriften skal lykkes? Hvordan skal du formidle kjerneelementene ved produktet eller tjenesten din ut til forbrukeren gjennom de ulike kanalene? Vil disse aktivitetene være med på å øke bedriftens konkurransekraft i markedet? For eksempel hvis du har en reklame på tv, hvilke elementer ved produktet er det som skal formidles ut til forbrukeren som vekker interesse for produktet/tjenesten?

6. Ressurser
Hvilke ressurser og støttefunksjoner er det som er nødvendig for at bedriften skal kunne levere det som er forventet av forbrukeren, og hvilke ressurser trenger bedriften din for at du skal kunne skape nettopp den verdien eller kundeopplevelsen? Bedriften gjør det også lurt i å vurdere om de mangler eventuelle ressurser som kan øke konkurransekraften.

7. Distribusjonskanaler
Bedriften må vurdere hvilke kanaler som skal benyttes for at de skal kunne selge og distribuere verditilbudet. Igjen kommer spørsmålet som alle bedrifter spør seg når de skal vurdere eventuelle endringer i bedriften: ”Vil dette gi bedriften noen konkurransefortrinn i markedet?”.

8. Kostnadsstruktur
Det er viktig med en god kostnadsstruktur for å kunne drifte lønnsomt. Ved å gjøre vurdering av kostnadene i verdiskapningen, salg og distribusjonskanalene øker du bedriftens sjanse for å drive lønnsomt og kostnadseffektivt.

9. Inntektsmodell
Det er viktig å vurdere hva kunden faktisk er villig til å betale for bedriftens produkter/tjenester. Dette kan være med på å optimalisere inntekten til bedriften, og man anbefaler sterkt å gjøre markedsundersøkelser hvor man konkret spør kunden hva de faktisk er villig til å betale. På den måten vil det jo kunne være muligheter for at du kan ta en høyere pris for produktet enn det som først var antatt.

De viktigste fordelene ved ”Business Model Canvas”
I all hovedsak er det viktig å vurdere alle disse elementene innenfor bedriften, hvor man har som utgangspunkt å stille seg spørsmålet: ”Hva er det som kan gi meg konkurransefortrinn i markedet”? Bedriften skal skille seg ut, og kanskje det høyeste ønsket til en bedrift er jo at kunden skal få nettopp deres produkter eller tjenester i førstetanke når de vurderer og kjøpe for eksempel ny bil eller kjøpe ny telefon. Og ved å gjøre kontinuerlige vurderinger av disse ”byggeklossene” optimaliserer du lønnsom drift av virksomheten, ihvertfall teoretisk sett. Det er en enkel modell å ta i bruk, samtidig som den er strukturert, hvor dette står kun på en enkel side. Dette gjør det mulig for bedriften å kontinuerlig endre og oppdatere innhold, da det som nevnt ikke er store dokumenter eller omfattende programmer som må tas i bruk for å forandre på innholdet. Modellen tar for seg nærmest alle elementene ved bedriften, og det vil være enkelt for bedriften å se for seg de ulike aspektene.

 

 

– Thomas K. Grønvold

 

Kilder

– https://estudie.no/business-model-canvas/
– http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/ideutvikling/slik-lager-du-en-forretningsmodell/
– https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Forberede/Planlegge/Hva-er-en-forretningsmodell/
– https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

4 Comments

  1. For et flott innlegg! 🙂 Gøy å se at bloggingen er noe du brenner for.

    Interessant lesing og god flyt!

    Stå på videre. Gleder meg til å lese videre innlegg på denne bloggen 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *