Delingsøkonomi – Sover vi i timen?

Vi opplever stadig oftere at delingsøkonomien setter fart og sitt preg i markedet. Det kommer stadig nye måter og teknologier i hvordan man tenker og driver virksomhet på. Men delingsøkonomi omhandler i korthet om å gjøre ressursene vi selv eier eller disponerer tilgjengelig for andre. Det kan være for eksempel at du deler avisen med personen som sitter ved siden av deg på trikken. Selve prinsippet med delingsøkonomien som vi kjenner i dag, er å kunne gi forbrukerne en større tilgang på varer og tjenester. Eksempler på slike tjenester er Uber og Airbnb.

 

”Delingsøkonomi innenfor taxibransjen – Uber vs. Taxiselskapene”

 

Overordnet perspektiv av Uber og Taxibransjen
For å gi deg et perspektiv i hva som er innovativt med Uber og hvorfor dette går under delingsøkonomi, skal jeg sammenligne dette med taxiselskapene som virkelig har fått kjenne på at Uber har kommet inn i markedet. Mange mener at taxibransjen har sovet i timen, med at de ikke har konkurrenter i form av andre tilbydere som leverer til en viss grad likt produkt. Men allikevel har vi mange taxiselskaper som leverer helt likt produkt, med en annen logo utenfor bilen. Istedenfor at man ringer til selskapet og bestiller taxi, eller tar opp hånda når det er en taxisjåfør som kjører bil. Så har Uber etablert en app med alt man trenger, betaling, bestilling, valg av bil og sjåfør, samt at man kan legge igjen feedback etter turen. Uber gir privatpersoner muligheten til å dele sine ressurser i form av selve bilen, til en rimeligere pris enn taxiselskapene i dag tilbyr.

For at forbrukeren ikke skal føle seg redd og usikker, velger du igjen sjåføren selv, etter feedback, kvalitet på bilen osv. I tillegg er det Uber som velger ut sjåførene med bakgrunn for deres premisser, i form av at de skal ha til en viss grad ny bil og plettfri vandel. De gjør også informasjon om sjåføren tilgjengelig for brukerne, dersom det skulle fortsatt være noe usikkermoment. Dersom sjåføren får dårlig feedback gjentatte ganger, blir de fjernet fra plattformen. Dette er en klar beskjed fra Uber´s side at de plukker ut sine sjåfører etter beste evne, og trygger deg i at du setter deg inn i en bil med sikkerhet og en hyggelig sjåfør.

En av grunnene til at dette blir et rimeligere tilbud til forbrukeren er at sjåførene ikke står ”på vent” som taxisjåfører som oftest må gjøre, hvor de allikevel skal lønnes. Dette er jo en mye mer bærekraftig måte å utnytte ressursene på, hvor man får en større utnyttelsesgrad. Et annet element er at Uber ikke har noe form for begrensninger av antall sjåfører de kan ha tilgjengelig, mens i taxibransjen blir de begrenset av løyver, som gir selskapene en indikasjon på hvor mange sjåfører vi kan ha for eksempel i Oslo. Og ettersom begrensningene vil føre til at det blir større kamp om taxisjåførene, vil igjen selskapene kunne ta en høyere pris.

Vurdering av Uber og taxibransjen
Men er det slik at Uber har kommet taxiselskapene i forkjøpe, eller bare det at selskapene har sovet i timen? Taxiselskapene har ikke klart å utvikle en eller flere brukervennlige løsninger for kunden og forbrukeren, mens Uber´s app er skreddersydd forbrukeren. Alt skjer igjennom appen, bestilling, valg av kvalitets grad på bilene, betaling og feedback. Det handler om å skreddersy løsninger tilrettelagt forbrukeren, da det er de som konsumerer produktet eller tjenesten. Uber er en tjeneste som skaper sosiale og miljømessige fordeler for samfunnet, som er mye mer fleksibelt i form av etterspørsel. Men et annet moment er at Uber sjåførene ikke har kravene som taxi sjåførene har imot seg i form av utstyr, løyve, moms og lignende. Dette er jo bare et av temaene som blir diskutert i både mediene og hos myndighetene. Men delingsøkonomien og Uber er også med på å skape utfordringer i form av arbeidsforhold, og at dette vil være med på å redusere faste jobber når det baserer seg på etterspørsel.

Kan man da egentlig si at lovverket ikke er godt nok utarbeidet, til å nettopp ta imot slike innovative løsninger? For det er tydelig at det er en konflikt mellom lovverket vi har i dag og den nye teknologien som stadig blir mer og mer innovativ.

Min personlige mening
Jeg personlig mener at det er myndighetene som har sovet i timen.  Lovverket har gått ut på dato og er tilpasset industrisamfunnet. Det er på tide å se på lovverket å se på mulighetene med utgangspunkt i den nye teknologien som har kommet, og samfunnet som blir påvirket og endret av nettopp dette. Ser vi på Uber, bryter de den norske lov per dags dato, så i utgangspunktet er jo ikke dette greit. Men hvis vi ser på dette på en annen måte, hva hadde skjedd dersom Airbnb og Uber ikke hadde kommet til Norge? Hadde vi i det hele tatt vurdert lovverket vi har i dag? Jeg tror faktisk det er bra for samfunnet at disse har etablert i Norge, dette har fått øynene opp hos myndighetene. Og kanskje i ”nærmeste” fremtid har lovverket blitt tilpasset de radikale endringer som har oppstått de siste tiårene, med et sunt og fornuftig lovverk.

 

  • Thomas Klein Grønvold

 

Kilder

https://netthandel.no/uber-analyse-blogg/

Arne Krokan

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *